Wdrożenia

Wdrożenia


Audyt przedwdrożeniowy

Przed przystąpieniem do wdrożenia proponujemy wykonanie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, która pozwoli na podjęcie właściwych decyzji co do zakresu wdrożenia oraz optymalizacji jego kosztów. Podstawowy warunek przeprowadzenia dobrego i sprawnego wdrożenia to rozpoznanie wszystkich kluczowych potrzeb Klienta związanych ze specyfiką prowadzonego biznesu.

Instalacja

Wykonujemy profesjonalne, oparte na wieloletnim doświadczeniu, instalacje zakupionych systemów. Przed instalacją systemu zarządzania weryfikujemy i dostosowujemy środowisko robocze, w którym system ma być instalowany. Etap instalacji to także wstępna parametryzacja, konfiguracja użytkowników oraz szkolenie dla administratora.

Migracja danych

Wykonujemy przeniesienia danych takich jak: kartoteki kontrahentów, towarów, pracowników, danych inwentaryzacyjnych czy bilansów zamknięcia z poprzednich systemów informatycznych.

Parametryzacja

W trakcie wdrożenia wspólnie z klientem parametryzujemy system do realizacji procesów zachodzących w firmie. Na tym etapie następuje też wdrożenie ewentualnych rozwiązań indywidualnych oraz pełna integracja księgowa zakupionych modułów.