Oferta
Oprogramowanie
   • Symfonia Start
   • System Symfonia
   • System Forte
   • Dodatki do systemów
   • Pobierz wersje demo
Usługi wdrożeniowe
Opieka i serwis
Strona główna
Powrót do poprzedniej
Drukuj tą stronę
Oprogramowanie -> Dodatki do systemów

W chwili obecnej posiadamy w ofercie kilkadziesiąt gotowych i sprawdzonych dodatków do programów wchodzących w skład linii Symfonia oraz Forte.

Do modułu Finanse i Księgowość są to między innymi:

Walutowe Polecenie Przelewu - zbiorcze
Samoprzylepne dekrety do dokumentów
Wydruk KPiR z FK
Prawa użytkowników
Aktualizacja kursów walutowych z Internetu
Drukowanie dekretów do dokumentów
Grupowa zmiana sposobu naliczania odsetek
Import księgowań z pliku
Noty odsetkowe PRO
Wydruk rejestru VAT sprzedaży posortowanego wg numeru ewidencyjnego
Wydruk rejestru VAT zakupu posortowanego wg numeru ewidencyjnego
Importu księgowań z programu KS-Apteka firmy Kamsoft
Elektroniczne Polecenie Przelewu - pojedyncze (EPP - pojedyncze)
Elektroniczne Polecenie Przelewu - zbiorcze (EPP - zbiorcze)
Wiekowanie rozrachunków
Wydruk KP/KW z dokumentu RK
Wydruk rozliczeń do dokumentów WB/RK
Wydruk dokumentu WB w układzie RK w WALUCIE i PLN

Do modułu Handel są to między innymi:

Prosta produkcja recepturowa (kompletacja)
Upusty indywidualne Kontrahenta - szybki podgląd
Grupowa zmiana opisów dokumentów
Wydruk etykiet towarów z kodem paskowym PRO
Wezwania do zapłaty PRO
Aktualna cena kompletu
Intrastat wydruk + XML
Nadawanie kodów paskowych
Rabat do faktury sprzedaży ( PLN / WAL ) - SKONTO
Prawa użytkowników
Wydruk informacji z pól dodatkowych kontrahenta/ towaru w szablonach i dokumentach RTF
Fotki / Załączniki
Uprawnienia do dokumentów
Dokument TAX FREE
Aktualizacja kursów walutowych z Internetu
Eksport faktur sprzedaży do pliku TXT w formacie KlinikaXP
Noty odsetkowe
Noty odsetkowe PRO
Przeliczanie cen na dokumencie PZ z pomocą tabeli (doliczanie akcyzy, kosztów transportu w ZŁ lub WAL)
Rozbudowana zmiana cen sprzedaży
Rozrachunki i rozliczenia kontrahentów
Wydruk dokumentu sprzedaży
Zamówienie własne towarów na podstawie rotacji, automatyczne tworzenie dokumentu zamówienia
Zamówienie własne towarów na podstawie sprzedaży, automatyczne tworzenie dokumentu zamówienia
Zamówienie własne towarów na podstawie stanów magazynowych, automatyczne tworzenie dokumentu zamówienia
Moduł szybkiej sprzedaży towarów wg dostaw
Rozrachunki na dzień
Wezwania do zapłaty
Cennik indywidualny towaru
Eksport towarów i stanów magazynowych (ilość, wartość) do pliku TXT w formacie Symfonia 3.0
Obsługa Sklepu Internetowego (Eksport stanów magazynowych, Import dokumentów handlowych)
Potwierdzenie sald
Zestawienie sprzedaży towarów za okres z podsumowaniem co odbiorca
Zestawienie dokumentów sprzedaży w walucie obcej z możliwością podsumowania danych wg kryteriów niebieskiego zestawienia
Zestawienie dokumentów sprzedaży w walucie obcej
Zakładanie promocji (tworzenie cenników promocyjnych)
Wyszukiwanie tekstu, cechy w kartotekach i dokumentach
Wydruk dziennika dokumentów magazynowych z pozycjami
Elektroniczne Polecenie Przelewu (EPP)
Cennik indywidualny dla kontrahenta
Kontrola i ewidencja numerów seryjnych z zastosowaniem kodów kreskowych
Import i aktualizacja notatki
Eksport dokumentów sprzedaży
Moduł rozbiórki
Obsługa skupu metali kolorowych i złomu
Blokada wystawiania określonych typów dokumentów na określonych magazynach
Obsługa urządzeń typu: kolektor, inwentaryzator w zakresie Importu danych
Wydruk karty gwarancyjnej RTF
Kontrola ponownego wydruku dokumentu sprzedaży
Eksport nierozliczonych dokumentów sprzedaży
Obsługa kompensat
Wydruk Faktury VAT z wypełnionym blankietem wpłaty pocztowej/przelewu bankowego
Edycja przeliczników dodatkowych j.m. towarów poniżej jedności
Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów korygujących sprzedaży VAT
Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów sprzedaży VAT
Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie eksportu dokumentów wydania z magazynu (WZ, WZO)
Podgląd stanów magazynowych do których dany użytkownik ma prawa
Moduł integrujący Handel Premium z Comarch ECOD w zakresie importu dokumentów zamówień obcych
Moduł integracji z PC - Market 5
Stany magazynowe towarów z dostawami
Faktury zaliczkowe WALUTA
Faktury zaliczkowe PLN
Automatyczny monitoring należności e-mail
Adresowanie kopert dla kontrahentów i dokumentów sprzedaży
Okno nierozliczonych dokumentów sprzedaży/należności
Kontrola stanu należności przy wystawianiu dokumentów
Wydruk należności na dokumencie sprzedaży
Wydruk etykiet towarów z kodem paskowym STANDARD
Wydruk etykiet towarów z kodem paskowym BASIC
Ewidencja serii i daty ważności
Asystent uzgodnień magazynowych
Automatyczna rezerwacja towarów do ZMO wykonywana z dokumentu PZ
Blokowanie wydruków dla wybranych użytkowników
Wydruk dokumentu KP w walucie
Wystawianie MM- i MM+ na magazyny nie dostępne dla użytkownika
Import wyciągów bankowych
Kalkulacja cen
Zamienniki towarów
Generowanie listów przewozowych - GLS
Generowanie listów przewozowych - DHL
Lista dokumentów anulowanych

Do modułu Kadry i Płace są to między innymi:

Paski
Lista płac z podziałem na grupy
Eksport księgowań do programu SYRIUSZ Skarbnik NG
Elektroniczne Polecenie Przelewu (EPP)


|  Strona główna  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako startową  |  Poleć znajomemu  |  Kontakt  |
...........................................................................................................................................................
Copyright © 1999-2012 by ESENSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.